Tantra – forening av ulikheter og motsetninger

Polaritet er et begrep og fenomen vi forholder oss mye til i Tantra. Det handler om motsetningene i livet, og livet er fullt av motsetninger og ulikheter. Dersom ulikheter og motsetninger ikke kan rommes som deler i en helhet, splitter vi gjerne og polariserer. Man skaper et motsetningsforhold. Da havner vi fort i vurderinger, bedømmelser og stereotyper. Våre opplevelser av verden splittes opp i god eller ond, bra eller dårlig, rett...
Les mer